Mga paraan ng pagpapanumbalik ng buhok na lumago makapal at mahabang magtirintas